GeoPro je geodetski program, ki je namenjen:

izračunu koordinat točk z različnimi matematičnimi metodami,
transformaciji koordinat med koordinatnimi sistemi,
podpori pri izdelavi elaboratov zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture,
vodenju enostavnih geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov),
pretvorbi podatkov, zapisanih v različnih izmenjevalnih formatih.

 

Vstopna_maska_2019_01

Program je razdeljen na module, specializirane za izvajanje nalog določenega sklopa (geodetski izračuni, zemljiški kataster, kataster stavb, …), kar naredi program preglednejši in enostavnejši za uporabo. Funkcije posameznega modula so prikrojene nalogi, ki jo modul izvaja, zato so postopki kar se da avtomatizirani, tako da do največje možne mere razbremenijo uporabnika.

Možno je preklapljanje med moduli (isti postopek se lahko odpre v kateremkoli modulu), tako da lahko uporabnik po potrebi uporabi tudi tiste funkcionalnosti, ki jih v danem modulu ni.