GDL | Geodetski načrti

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

GEODETSKI NAČRTI

Geodetski načrt je posnetek dejanskega stanja terena. Sestavljata ga grafični prikaz in certifikat, njegova vsebina pa je odvisna od vrste geodetskega načrta. Glede na namen geodetske načrte delimo na:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča ter
  • geodetski načrt za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta.
  • Geodetski načrt izdelamo na osnovi klasične terenske geodetske izmere, z uporabo podatkov aerosnemanja in podatkov iz različnih uradnih prostorskih evidenc.

    Skupaj z naročnikom se dogovorimo o podrobnejši vsebini ter stopnji podrobnosti in natančnosti geodetskega načrta.

    V certifikatu geodetskega načrta opišemo kakovost prikazanih podatkov in pogoje za uporabo načrta. Pooblaščeni inženir potrdi skladnost geodetskega načrta s predpisi in zahtevami naročnika.