GDL | Razvoj aplikacij

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

RAZVOJ APLIKACIJ

Program je razdeljen na module, specializirane za izvajanje nalog določenega sklopa (geodetski izračuni, zemljiški kataster, kataster stavb, …), kar naredi program preglednejši in enostavnejši za uporabo. Funkcije posameznega modula so prikrojene nalogi, ki jo modul izvaja, zato so postopki kar se da avtomatizirani, tako da do največje možne mere razbremenijo uporabnika. Možno je preklapljanje med moduli (isti postopek se lahko odpre v kateremkoli modulu), tako da lahko uporabnik po potrebi uporabi tudi tiste funkcionalnosti, ki jih v danem modulu ni.

Več o programu GeoPro 3.0. <- Klik

GeoPro X je programska rešitev, ki omogoča pregledovanje in urejanje prenovljenih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije - katastra nepremičnin, registra prostorskih enot, registra naslovov, evidence državne meje ter zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Več o programu GeoPro X. <- Klik