GDL | Fotogrametrija

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

FOTOGRAMETRIJA

V Geodetski družbi ponujamo snemanje iz zraka na manjših območjih z brezpilotnim letalnikom kot tudi snemanje večjih območij s fotogrametrično kamero na ultralahkem letalu. Rezultat snemanja so aerofotografije, iz katerih izdelujemo ortofoto načrte v poljubnem merilu, oblak točk, 3D modele, digitalni model reliefa – odvisno od namena in želje naročnika.

Na podlagi podatkov aerofotografiranja izvajamo fotogrametrični zajem iz visokoresolucijskih aerofotografij, lahko tudi v kombinaciji z Lidar podatki ali v kombinaciji s fotogrametričnim oblakom točk.

Za potrebe načrtov visoke natančnosti uporabljamo podatke lastnega snemanja, kjer se lahko že s samim snemanjem prilagodimo zahtevam in željam naročnika. Za vzdrževanje državnih prostorskih evidenc, ko gre za načrte meril 1 : 5000, pa se običajno poslužujemo zadnjih podatkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije in podatkov Laserskega skeniranja Slovenije.

Ortofoto načrt je po vsebini enak fotografiji, ker pa pri izdelavi upoštevamo centralno projekcijo fotografije in višino terena, je v metričnem smislu enak karti ali načrtu. Zaradi tega je odlična podlaga za vse, ki kakorkoli obdelujejo prostor: prostorski planerji, projektanti dolžinskih objektov, analitiki prostora, v kmetijstvu, gozdarstvu, vodnem gospodarstvu ipd.

Digitalni ortofoto posnetki so zelo kakovosten pripomoček oz. podlaga pri izdelavi topografskih načrtov. Podatke, pridobljene z terestričnimi metodami, kot je geodetski posnetek, lahko obogatimo z digitalnim ortofoto načrtom. Združljivost geokodiranih podatkov nam omogoča mnogo različnih kombinacij pri analizah in izdelavi končnih izdelkov.

Digitalni model reliefa (DMR) je matematični model površine Zemlje, prikazan s prostorsko in višinsko definiranimi geometrijskimi entitetami.

Digitalni model reliefa se lahko uporablja v različne namene kot je:

  • projektiranje objektov in prometnic,
  • določanja optične vidljivosti in radijskih valov,
  • projektiranje hidrotehničnih posegov,
  • izdelava kart in različnih višinskih ter perspektivnih prikazov,
  • izdelava digitalnega ortofota, idr.
  • V Geodetski družbi z različnimi metodami (terenska izmera, snemanje iz zraka, Lidar, fotogrametrični zajem, idr.) pridobivamo podatke za izdelavo digitalnega modela reliefa z ločljivostjo prilagojeno željam naročnika, pregledujemo, analiziramo in kontroliramo kakovost zbranih podatkov, ter izvajamo analize iz pridobljenih podatkov.