GDL | Izjava o zasebnosti

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

IZJAVA O ZASEBNOSTI

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kot uporabniki te spletne strani ob vsakem dostopu posredujete določene informacije, ki lahko neposredno ali posredno omogočajo prepoznavanje posameznika (osebni podatki). Želimo vam pojasniti, kako bodo te informacije obravnavane.

Kdo bo upravljal z vašimi podatki?

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Geodetska družba d.o.o. Kontaktni podatki: Geodetska družba d.o.o., Gerbičeva ulica 59 C, 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Geodetska družba d.o.o. je Darko Pahulje. Pooblaščena oseba je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu darko.pahulje@gdl.si oziroma po navadni pošti na naslovu Geodetska družba d.o.o., Gerbičeva ulica 59C, 1000 Ljubljana. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani https://www.gdl.si/izjava-o-zasebnosti.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, na podlagi katerih pravnih temeljev in kakšno časovno obdobje jih shranjujemo?
Ali osebne podatke prenašamo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo?

Pri uporabi storitev Google Analytics se osebni podatki posameznikov prenesejo izven Evropske unije v Združene države Amerike, pri čemer je upravljavec zagotovil ustrezne zaščitne ukrepe. Več informacij o Standardnih pogodbenih klavzulah, ki jih je odobrila Evropska komisija, najdete tukaj: Politika Google

Varnost

Geodetska družba zagotavlja varnost vaših informacij z uporabo tehnologije in postopkov, ki preprečujejo nepooblaščen dostop, uporabo in razkritje teh informacij. Uporabljamo komunikacijski protokol HTTPS, ki omogoča varno prenašanje podatkov med našo spletno stranjo in njenimi obiskovalci. Vaše podatke shranjujemo v stalno nadzorovanih računalniških sistemih z omejenim dostopom na varovanih lokacijah ter izvajamo tudi vse ostale tehnične in organizacijske postopke za preprečevanje dostopa do teh strogo zaupnih informacij na kakršenkoli način.

Pravice posameznikov

V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico do informacij in pojasnil o obdelavi vaših osebnih podatkov, kdo jih obdeluje in na kakšen način. Poleg tega imate pravico do ugovora, popravka, omejitve, izbrisa in prenosa vaših osebnih podatkov, če so ti neprimerni, delno ali v celoti niso več potrebni, če ste preklicali dovoljenje za njihovo nadaljnjo uporabo ali želite prenos vaših osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Vse navedene pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov lahko uveljavljate pisno pri nas, prav tako pa pri informacijskem pooblaščencu. Vašo zahtevo bomo obravnavali najpozneje v petnajstih delovnih dneh po prejemu ali identifikaciji.

Zaključek

Pridržujemo si pravico, da podatke, navedene v tej izjavi o zaščiti informacij, brez predhodnega obvestila uskladimo s spremenjenimi dejanskimi ali pravnimi temelji. Upoštevana je vsakokrat tu objavljena posodobljena različica, ki je dostopna tudi v poslovnih prostorih družbe. Za vse, kar ni izrecno določeno v tej izjavi o varstvu zasebnosti, se uporabljajo določila Splošne uredbe o zaščiti podatkov in veljavnega Zakona o varovanju osebnih informacij.