GDL | Inženirska geodezija

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

INŽENIRSKA GEODEZIJA

S področja inženirske geodezije izvajamo predvsem kontrolne meritve v gradbeništvu. Na objektih, kot so hidroelektrarne, zajezitve, premostitveni objekti (mostovi, viadukti), pristaniški terminali, je osnovni namen meritev, da pravočasno odkrijemo anomalije na objektu, ki lahko povzročijo večjo škodo na objektu ali okolici. Osnova za kontrolne meritve so običajno natančne geodetske mreže, ki se razvijejo in stabilizirajo za vsak objekt posebej.

Premiki, posedanja in deformacije so lahko posledica statičnih ali dinamičnih obremenitev, temperaturnih sprememb, potresnega delovanja, idr.

V našem podjetju opravljamo opazovanja premikov in posedanj z geodetskimi merilnimi postopki, s katerimi določimo natančen položaj objektov v prostoru. Na osnovi teh meritev izračunavamo spremembe položaja v določenih časovnih obdobjih. Rezultat meritev je poročilo, ki natančno analizira spremembe položaja in nastale deformacije.

Geodetska družba nudi neodvisen geodetski nadzor gradnje infrastrukturnih in drugih zahtevnih objektov. Z nadzorom dobimo pravočasne informacije o morebitnem odstopanju gradnje od projekta, kar omogoča pravočasno odpravo odstopanj in prepreči visoke stroške odpravljanja napak pri gradnji.

Zakoličenje objekta pomeni označitev karakterističnih točk bodočega objekta v naravi skladno s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Pred pričetkom gradnje najprej izvedemo zakoličenje območja izkopa, nato pa zakoličenje objekta v gradbeni jami. Rezultat zakoličbe so na terenu označene točke in zapisnik zakoličbe.