GDL | GeoPro X

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

GeoPro X

Novi program GeoPro X za sodobno geodezijo

    

GEOPRO X - V razvoju

Programska rešitev za nove izzive v geodeziji

Pregledovanje in urejanje podatkov geodetske uprave
Celovita podpora pri izdelavi katastrskih elaboratov
Zapis podatkov v izmenjevalni format
Poenostavljena in avtomatizirana obdelava podatkov

Programska rešitev GeoPro X

GeoPro X je programska rešitev, ki omogoča pregledovanje in urejanje prenovljenih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije - katastra nepremičnin, registra prostorskih enot, registra naslovov, evidence državne meje ter zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

Z GeoPro X lahko pregledujemo in urejamo podatke o parcelah, stavbah, delih stavbe, območjih stavbne pravice, območjih služnosti, mejah občin, državni meji, naslovih, prostorskih enotah, bonitetah zemljišč, gospodarski javni infrastrukturi, idr.

Programska rešitev GeoPro X nudi celovito podporo pri izdelavi elaboratov katastrkih postopkov skladno z novim Zakonom o katastru neprimičnin. Zaradi namenske usmerjenosti programa je obdelava geodetskih postopkov največji meri poenostavljena in avtomatizirana.