GDL | Kataster stavb

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

KATASTER STAVB

Kaj je vpis stavbe v kataster stavb?

Vpis stavbe v kataster stavb je geodetska storitev, s katero se evidentira podatke o stavbi ali njenih delih v kataster stavb. Pogoj za vpis stavbe v kataster stavb je, da je zemljišče pod stavbo že evidentirano v zemljiškem katastru oz. če še ni, se to opravi hkrati z vpisom stavbe v kataster stavb.

Zakaj je potrebno vpisati stavbo v kataster stavb?
 • da boste lahko pridobili hišno številko,
 • da boste z vašo nepremičnino lažje sklepali pravne posle (prodaja, nakup, kredit,…),
 • da boste lahko v primeru večstanovanjske stavbe uredili etažno lastnino in vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo,
 • da bodo podatki v evidenci katastra stavb in registra nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine.
 • Kdaj je potrebno vpisati stavbo v kataster stavb?

  Stavbo je potrebno nujno vpisati v kataster stavb v sledečih primerih:

 • kadar je stavba novogradnja,
 • pred prvo prijavo stalnega bivališča v stavbi oz. prvo prijavo sedeža pravne osebe v stavbi,
 • kadar stavba še nima svoje identifikacijske številke stavbe,
 • kadar želite stavbo razdeliti na več delov stavbe zaradi vzpostavitve etažne lastnine.
 • Kdo lahko naroči vpis stavbe v kataster stavb?
 • investitor gradnje,
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
 • lastnik stavbe ali dela stavbe,
 • imetnik stavbne pravice,
 • upravnik stavbe.
 • Kaj je sprememba podatkov v katastru stavb?

  Sprememba podatkov v katastru stavb je geodetska storitev, s katero spreminjamo podatke o stavbi ali delu stavbe, ki je že vpisana v kataster stavb.

  Zakaj je potrebno opraviti spremembo podatkov v katastru stavb?
 • da bodo podatki v evidenci katastra stavb in registra nepremičnin izražali dejansko stanje vaše nepremičnine,
 • da boste lahko v primeru večstanovanjske stavbe uredili etažno lastnino in vpisali svojo lastnino v zemljiško knjigo,
 • da boste z vašo nepremičnino lažje sklepali pravne posle (prodaja, nakup, kredit,…),
 • da bodo vaše nepremičnine pravilno obdavčene.
 • Kdaj je potrebna sprememba podatkov v katastru stavb?

  Spremembo podatkov v katastru stavb je potrebno nujno narediti, kadar:

 • je bil na stavbi izveden gradbeni poseg, ki je spremenil tloris ali višino etaže stavbe oz. dela stavbe,
 • želite združiti, deliti oz. spremeniti stanovanja ali skupne prostore v večstanovanjski stavbi,
 • pride do delitve ali združitve stavb oz. njenih delov,
 • kadar geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe, za katere je potrebno v roku treh mesecev vložiti zahtevo za spremembo podatkov v katastru stavb.
 • Kdo lahko naroči spremembo podatkov v katastru stavb?
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba,
 • lastnik stavbe ali dela stavbe,
 • imetnik stavbne pravice,
 • upravnik stavbe.
 • Če je stavba vpisana v kataster stavb in na njej ni vzpostavljene etažne lastnine oz. če v zemljiško knjigo ni vpisana stavba, zgrajena na podlagi stavbne pravice, lahko spremembo podatkov v katastru stavb naroči lastnik parcele, s katero je stavba povezana.