GeoPro X - Naročilo

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

NAROČILO

Korak 1 od 4

Licenca je prenosljiva med računalniki znotraj podjetja. Uporabnik lahko svojo licenco sprosti in jo uporabi na drugem računalniku.

Korak 2 od 4

Podatki o podjetju in kontaktni osebi

Korak 3 od 4

Pogoji

Korak 4 od 4: Pregled

Pregled podatkov

Licenčni ključ

Podatki o podjetju in kontaktu

Strinjanje z pogoji
Kupljena licenca velja 12 mesecev od dneva nakupa. Po preteku tega obdobja licenca ugasne in jo je potrebno ponovno kupiti/obnoviti. Licence se glasijo na podjetje, ki jih je kupilo in so namenjene zaposlenim v tem podjetju. Kupljenih licenc se ne sme posojati drugim podjetjem. V primeru ugotovljenih kršitev se licenca ugasne.

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam Geodetsko družbo d.o.o., da zbira in obdelujejo moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec.
Ali bi želeli nam še kaj sporočiti?
+
=

Izračun je namenjen, da preverja izvajanje avtomatizma na spletni strani