GDL | Sofinaciranje projekta

Kontaktni obrazec

Vprašajte nas karkoli

SOFINANCIRANJE PROJEKTA

V okviru javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 -"Procesne izboljšave 2017-2018", smo uspešno kandidirali z oddano prijavo in pridobili sofinanciranje izvedbe predlaganega projekta.

Javni razpis "Procesne izboljšave 2017-2018", izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in sicer v okviru evropske kohezijske politike v Sloveniji. Na razpis se je naše podjetje prijavilo s projektom: "Razvoj in implementacija modula za učinkovitejše upravljanje poslovnih procesov in optimalno opravljanje storitev geodetskih storitev - modul GeoPro – super – 3.0". Prijava je bila uspešna in za izvedbo projekta smo prejeli sofinanciranje v višini 19.600,00 EUR.

Namen projekta je popolna digitalna transformacija geodetskih in prostorskih storitev ter nov poslovni model v odnosu med naročnikom in vpletenimi deležniki. Z izvedbo projekta tako želimo doseči da bo sistem ob izrecnem soglasju naročnika omogočal zbiranje količin podatkov ter aktivno spremljal izvedbe geodetskih storitev (od naročila, izvedbe storitev, izdelave poročila, izdaje računa, spremljanja poprodajnih storitev).

Projekt se bo predvidoma izvajal do 10.09.2018.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si. <- Klik